Naše Produkty

Zákazník (název odběratele): PRO ENAMO SERVIS s.r.o.

Typ produktu: Přírubové potrubí plastové DN 400 PN 16, kompenzátory DN 400, záložní zdroj kompresoru Důl ČSM- sever
Rok: 2012

zaloznizdroj

 


TOP