Naše Produkty

CÍLE SPOLEČNOSTI

Preambule

Ve vztahu k zákazníkovi se snažíme být prvotřídním dodavatelem jak z pohledu vysoké kvality a šířky nabízeného sortimentu, ale také úrovní poskytovaných služeb. V období definování a přezkoumání potřeby zákazníka jsme připraveni vytvořit řešení směřující k maximální spokojenosti, kde prioritou se stává kvalita, spolehlivost a flexibilita. Celý tento proces vnímáme jako součást dodavatelského systému, kde naše společnost na určitém stupni vystupuje jako zákazník, který má na dodavatele z hlediska kvality produktu a poskytovaných služeb ty nejvyšší očekávání a proto pro svoje zákazníky zabezpečuje materiál převážně ze zdrojů EU, především České republiky, Slovenska, Polska a Itálie. Nedílnou součástí naší činnosti je sledování spokojenosti zákazníka s dodávanými produkty a poskytovanými službami. Popřípadě vyvození nápravných opatření ke zlepšení zjištěných nedostatků činností.


TOP